دانش مسائل روز (کارشناسی ارشد)

گروه مولفان:
سمیه ملک مکان (نویسنده) | علیرضا صرفی (نویسنده)

ناشر:
مدرسان شریف

درباره کتاب:
دانش مسائل روز (کارشناسی ارشد) عنوان کتابی است از علیرضا صرفی که در 576 صفحه و توسط انتشارات مدرسان شریف در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.