زبان تخصصی ویژه رشته های مدیریت و مدیریت اجرایی (کارشناسی ارشد)

گروه مولفان:
محسن شفیعی نیک آبادی (نویسنده) | حسن فارسیجانی (نویسنده)

ناشر:
مدرسان شریف

درباره کتاب:
زبان تخصصی ویژه رشته های مدیریت و مدیریت اجرایی (کارشناسی ارشد) عنوان کتابی است از حسن فارسیجانی که در 450 صفحه و توسط انتشارات مدرسان شریف در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسن فارسیجانی، کتاب‌های کنترل تولید و موجودی(حامی)، مدیریت دانش در زنجیره تامین(باور عدالت)، اصول مدیریت کارخانه(سازمان مدیریت صنعتی)، مرجع کامل سوالات تستی مدیریت تولید و عملیات(فدک ایساتیس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.