زبان عمومی (ویژه مجموعه زبان انگلیسی - کارشناسی ارشد)

گروه مولفان:
محمدمهدی حاج ملک (نویسنده) | علی درخشان (نویسنده) | جلیل فتحی (نویسنده)

ناشر:
مدرسان شریف

درباره کتاب:
زبان عمومی (ویژه مجموعه زبان انگلیسی - کارشناسی ارشد) عنوان کتابی است از علی درخشان که در 606 صفحه و توسط انتشارات مدرسان شریف در سال 1394 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
45,000 تومــان