حقوق مدنی (تعهدات - کارشناسی ارشد)

گروه مولفان:
محمدسجاد توسلی (نویسنده) | حنانه سلطانی بنادکی (نویسنده)

ناشر:
مدرسان شریف

درباره کتاب:
حقوق مدنی (تعهدات - کارشناسی ارشد) عنوان کتابی است از محمدسجاد توسلی که در 220 صفحه و توسط انتشارات مدرسان شریف در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.