زبان تخصصی ویژه رشته ی حقوق (کارشناسی ارشد)

گروه مولفان:
حسن مرادی (نویسنده) | هما رشید (نویسنده)

ناشر:
مدرسان شریف

درباره کتاب:
زبان تخصصی ویژه رشته ی حقوق (کارشناسی ارشد) عنوان کتابی است از حسن مرادی که در 436 صفحه و توسط انتشارات مدرسان شریف در سال 1394 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسن مرادی، کتاب‌های حقوق محیط زیست بین الملل(میزان)، حقوق محیط زیست بین الملل(میزان)، مبانی شهرسازی ایرانی اسلامی(فروزش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
29,000 تومــان