زبان تخصصی ویژه رشته ی حقوق (کارشناسی ارشد)

گروه مولفان:
حسن مرادی (نویسنده) | هما رشید (نویسنده)

ناشر:
مدرسان شریف

درباره کتاب:
زبان تخصصی ویژه رشته ی حقوق (کارشناسی ارشد) عنوان کتابی است از حسن مرادی که در 436 صفحه و توسط انتشارات مدرسان شریف در سال 1394 به چاپ رسیده است. از حسن مرادی، کتاب‌های حقوق محیط زیست بین الملل(میزان)، حقوق محیط زیست بین الملل(میزان)، مبانی شهرسازی ایرانی اسلامی(فروزش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
29,000 تومــان