روش تحقیق (ویژه رشته ی علوم اجتماعی کارشناسی ارشد)

مولف:
حسین صنعتی (نویسنده)

ناشر:
مدرسان شریف

درباره کتاب:
روش تحقیق (ویژه رشته ی علوم اجتماعی کارشناسی ارشد) عنوان کتابی است از حسین صنعتی که در 464 صفحه و توسط انتشارات مدرسان شریف در سال 1394 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسین صنعتی، کتاب‌های زبان عمومی و تخصصی(علوی فرهیخته)، روش تحقیق(علوی فرهیخته)، نظریه های جامعه شناسی(علوی فرهیخته)، مفاهیم و حوزه های جامعه شناسی (2)(علوی فرهیخته)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
35,000 تومــان