روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنایی (ویژه رشته های روانشناسی و علوم تربیتی - کارشناسی ارشد)

گروه مولفان:
ارکان خوش کلام (نویسنده) | مرضیه کامیاب نژاد (نویسنده)

ناشر:
مدرسان شریف

درباره کتاب:
روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنایی (ویژه رشته های روانشناسی و علوم تربیتی - کارشناسی ارشد) عنوان کتابی است از ارکان خوش کلام که در 454 صفحه و توسط انتشارات مدرسان شریف در سال 1394 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
32,500 تومــان