نظریه زبان ها و ماشین ها (کارشناسی ارشد)

گروه مولفان:
محمد رضا نامی (نویسنده) | محمد کدخدا (نویسنده)

ناشر:
مدرسان شریف

درباره کتاب:
نظریه زبان ها و ماشین ها (کارشناسی ارشد) عنوان کتابی است از محمد رضا نامی که در 270 صفحه و توسط انتشارات مدرسان شریف در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.