روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان (کارشناسی ارشد)

گروه مولفان:
حجت الله ابراهیمی (نویسنده) | سیمین سیافی (نویسنده)

ناشر:
مدرسان شریف

درباره کتاب:
روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان (کارشناسی ارشد) عنوان کتابی است از حجت الله ابراهیمی که در 368 صفحه و توسط انتشارات مدرسان شریف در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.