رفتارشناسی بازاریابی

گروه مولفان:
ناصر شمس قارنه (نویسنده) | نادیا ایزدی (نویسنده) | سعید نجفی زنگنه (نویسنده)

ناشر:
شربیانی

درباره کتاب:
رفتارشناسی بازاریابی عنوان کتابی است از ناصر شمس قارنه که در 178 صفحه و توسط انتشارات شربیانی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بازاریابی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ناصر شمس قارنه، کتاب‌های بیماری هلندی در اقتصاد ایران(دنیای اقتصاد)، اولین عرضه عمومی: ساختار و عملکرد(دنیای اقتصاد)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
15,000 تومــان