استخدامی کامپیوتر (مجموعه کتاب های مستند آزمون های استخدامی کامپیوتر، دروس عمومی و تخصصی)

گروه مولفان:
مهرناز سروریان (نویسنده) | غفور فرج پور (نویسنده)

ناشر:
آزاد اندیشان

درباره کتاب:
استخدامی کامپیوتر (مجموعه کتاب های مستند آزمون های استخدامی کامپیوتر، دروس عمومی و تخصصی) عنوان کتابی است از غفور فرج پور که در 198 صفحه و توسط انتشارات آزاد اندیشان در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب استخدام دولتی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.