زبان تخصصی در شیمی محض و کاربردی

گروه مولفان:
علیرضا عابدین (نویسنده) | علی مقیمی (ویراستار)

ناشر:
پوران پژوهش

درباره کتاب:
زبان تخصصی در شیمی محض و کاربردی عنوان کتابی است از علیرضا عابدین که در 306 صفحه و توسط انتشارات پوران پژوهش در سال 1394 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علیرضا عابدین، کتاب‌های تشخیص و درمان اختلال شخصیت مرزی از دیدگاه روان پویایی(شرکت نشر قطره)، شیمی فیزیک(پوران پژوهش)، شیمی کوانتومی(پوران پژوهش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
14,000 تومــان