English for the students of Agriculture 2

گروه مولفان:
بهروز عزب دفتری (نویسنده) | پرویز مفتون (ویراستار)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
English for the students of Agriculture 2 عنوان کتابی است از بهروز عزب دفتری که در 270 صفحه و توسط انتشارات سمت در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از بهروز عزب دفتری، کتاب‌های حکایات تمثیلی(نیلوفر)، آبگینه بر دوش و باران سنگ(سمیر)، راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته کشاورزی 2(آییژ)، راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته کشاورزی 1(آییژ)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.