روانشناسی تربیتی (ویژه رشته های علوم تربیتی 1 و 2 - کارشناسی ارشد)

مولف:
پروانه گستری (نویسنده)

ناشر:
مدرسان شریف

درباره کتاب:
روانشناسی تربیتی (ویژه رشته های علوم تربیتی 1 و 2 - کارشناسی ارشد) عنوان کتابی است از پروانه گستری که در 290 صفحه و توسط انتشارات مدرسان شریف در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.