آمار و احتمالات (ویژه رشته های مدیریت، اقتصاد و حسابداری - کارشناسی ارشد)

گروه مولفان:
نادر نعمت الهی (نویسنده) | علی جعفری دهکردی (نویسنده)

ناشر:
مدرسان شریف

درباره کتاب:
آمار و احتمالات (ویژه رشته های مدیریت، اقتصاد و حسابداری - کارشناسی ارشد) عنوان کتابی است از علی جعفری دهکردی که در 736 صفحه و توسط انتشارات مدرسان شریف در سال 1394 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی جعفری دهکردی، کتاب‌های کارشناسی ارشد آمار و احتمالات(مدرسان شریف)، آمار و روش تحقیق؛ کارشناسی ارشد(مدرسان شریف)، آمار و احتمالات ویژه رشته های مهندسی برق و کامپیوتر(مدرسان شریف)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
52,000 تومــان