تحقیق در عملیات 2 (کارشناسی ارشد)

گروه مولفان:
مهدی طلوع (نویسنده) | زهرا ملایی (نویسنده)

ناشر:
مدرسان شریف

درباره کتاب:
تحقیق در عملیات 2 (کارشناسی ارشد) عنوان کتابی است از مهدی طلوع که در 248 صفحه و توسط انتشارات مدرسان شریف در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهدی طلوع، کتاب‌های آشنایی با تحقیق در عملیات(مرکز نشر دانشگاهی)، آشنایی با تحقیق در عملیات(آذرخش)، راهنمای کاربران GAMS به همراه مدل های DEA(کتاب دانشگاهی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.