تحقیق در عملیات 2 (کارشناسی ارشد)

گروه مولفان:
مهدی طلوع (نویسنده) | زهرا ملایی (نویسنده)

ناشر:
مدرسان شریف

درباره کتاب:
تحقیق در عملیات 2 (کارشناسی ارشد) عنوان کتابی است از مهدی طلوع که در 248 صفحه و توسط انتشارات مدرسان شریف در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. از مهدی طلوع، کتاب‌های آشنایی با تحقیق در عملیات(مرکز نشر دانشگاهی)، آشنایی با تحقیق در عملیات(آذرخش)، راهنمای کاربران GAMS به همراه مدل های DEA(کتاب دانشگاهی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.