اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام (کارشناسی ارشد)

مولف:
محمدحسین افضل آبادی (نویسنده)

ناشر:
مدرسان شریف

درباره کتاب:
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام (کارشناسی ارشد) عنوان کتابی است از محمدحسین افضل آبادی که در 448 صفحه و توسط انتشارات مدرسان شریف در سال 1394 به چاپ رسیده است. از محمدحسین افضل آبادی، کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام(مدرسان شریف) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
32,000 تومــان