بدن خودم

گروه مولفان:
جووانی کاویتسل (نویسنده) | طیبه قادری (مترجم) | کریستینا مستورینی (تصویرگر)

ناشر:
شرکت تعاونی خدمات نشر سرمشق

درباره کتاب:
بدن خودم عنوان کتابی است از جووانی کاویتسل با ترجمه‌ی طیبه قادری که توسط انتشارات شرکت تعاونی خدمات نشر سرمشق در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از My own human body، 2003. موضوع اصلی این کتاب انسان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جووانی کاویتسل، کتاب‌های هشدار ایمنی در خیابان(تیمورزاده)، پرستار(تیمورزاده)، ساختمان گر(تیمورزاده)، آدم برفی(طبیب)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.