حواس پنجگانه ی من

گروه مولفان:
جووانی کاویتسل (نویسنده) | طیبه قادری (مترجم) | کریستینا مستورینی (تصویرگر)

ناشر:
شرکت تعاونی خدمات نشر سرمشق

درباره کتاب:
حواس پنجگانه ی من عنوان کتابی است از جووانی کاویتسل با ترجمه‌ی طیبه قادری که توسط انتشارات شرکت تعاونی خدمات نشر سرمشق در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از My own five senses، 2005. موضوع اصلی این کتاب احساس است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جووانی کاویتسل، کتاب‌های هشدار ایمنی در خیابان(تیمورزاده)، پرستار(تیمورزاده)، ساختمان گر(تیمورزاده)، آدم برفی(طبیب)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.