نگهبان باغ وحش

گروه مولفان:
جووانی کاویتسل (نویسنده) | طیبه قادری (مترجم) | کریستینا مستورینی (تصویرگر)

ناشر:
شرکت تعاونی خدمات نشر سرمشق

درباره کتاب:
نگهبان باغ وحش عنوان کتابی است از جووانی کاویتسل با ترجمه‌ی طیبه قادری که توسط انتشارات شرکت تعاونی خدمات نشر سرمشق در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Zookeeper، 2008. موضوع اصلی این کتاب باغ وحش است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جووانی کاویتسل، کتاب‌های هشدار ایمنی در خیابان(تیمورزاده)، پرستار(تیمورزاده)، ساختمان گر(تیمورزاده)، آدم برفی(طبیب)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.