اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (کارشناسی ارشد)

گروه مولفان:
مریم صمدی (نویسنده) | نیکا سلامی (نویسنده) | مهدیه خان بیگی (نویسنده)

ناشر:
مدرسان شریف

درباره کتاب:
اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (کارشناسی ارشد) عنوان کتابی است از مریم صمدی که در 312 صفحه و توسط انتشارات مدرسان شریف در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مریم صمدی، کتاب‌های عروس دریا(شقایق)، پشت پلک شب(علی)، یک خواهر کوچولوی بامزه(موسسه انتشاراتی نقش گستران سرمدی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.