عربی (ویژه رشته های زبان و ادبیات فارسی، الهیات و تاریخ - کارشناسی ارشد)

مولف:
رضا نظری (نویسنده)

ناشر:
مدرسان شریف

درباره کتاب:
عربی (ویژه رشته های زبان و ادبیات فارسی، الهیات و تاریخ - کارشناسی ارشد) عنوان کتابی است از رضا نظری که در 472 صفحه و توسط انتشارات مدرسان شریف در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رضا نظری، کتاب‌های تغییرات حسابداری و اصلاح اشتباهات(سازمان حسابرسی)، حسابداری سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار(سازمان حسابرسی)، پژوهش عملیاتی(دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.