The dream of India

مولف:
ناصر فرونچی (نویسنده)

ناشر:
بهاردخت

درباره کتاب:
The dream of India عنوان کتابی است از ناصر فرونچی که توسط انتشارات بهاردخت در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سفرنامه ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ناصر فرونچی، کتاب‌های راه خانه دیگر از آنجا نیست(بهاردخت)، Three Days on the Island(بهاردخت)، جزیره خاطرات(بهاردخت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.