Secrets of judo psychology

گروه مولفان:
فرشاد نجفی پور (نویسنده) | محمدحسن مجلسی (نویسنده) | محمد خانی اسفند آبادی (نویسنده)

ناشر:
نارین رسانه

درباره کتاب:
Secrets of judo psychology عنوان کتابی است از فرشاد نجفی پور که توسط انتشارات نارین رسانه در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ورزش است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فرشاد نجفی پور، کتاب‌های از ناتوانی جنسی تا لذت جنسی(نسل نواندیش)، شیوه ی نهنگ(نسل نواندیش)، چگونه هوش خود را افزایش دهید؟(نسل نواندیش)، این آدم موفق می شود من تضمین می کنم(نسل نواندیش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.