اقتصاد خرد (ویژه رشته علوم اقتصادی کارشناسی ارشد)

گروه مولفان:
غلامحسین خورشیدی (نویسنده) | یوسف محمدزاده (نویسنده) | یونس احمدی (نویسنده)

ناشر:
مدرسان شریف

درباره کتاب:
اقتصاد خرد (ویژه رشته علوم اقتصادی کارشناسی ارشد) عنوان کتابی است از غلامحسین خورشیدی که در 436 صفحه و توسط انتشارات مدرسان شریف در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اقتصاد خرد است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از غلامحسین خورشیدی، کتاب‌های مبانی اقتصاد تولید(موسسه کتاب مهربان نشر)، اقتصاد به زبان ساده ریاضی(موسسه کتاب مهربان نشر)، مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت(شرکت چاپ و نشر بازرگانی)، اقتصاد مدیریت(موسسه کتاب مهربان نشر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.