اقتصاد کلان (ویژه رشته علوم اقتصادی کارشناسی ارشد)

گروه مولفان:
غلامحسین خورشیدی (نویسنده) | یوسف محمدزاده (نویسنده) | یونس احمدی (نویسنده)

ناشر:
مدرسان شریف

درباره کتاب:
اقتصاد کلان (ویژه رشته علوم اقتصادی کارشناسی ارشد) عنوان کتابی است از غلامحسین خورشیدی که در 392 صفحه و توسط انتشارات مدرسان شریف در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اقتصاد کلان است. از غلامحسین خورشیدی، کتاب‌های مبانی اقتصاد تولید(موسسه کتاب مهربان نشر)، اقتصاد به زبان ساده ریاضی(موسسه کتاب مهربان نشر)، مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت(شرکت چاپ و نشر بازرگانی)، اقتصاد مدیریت(موسسه کتاب مهربان نشر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.