نظریه های مشاوره و روان درمانی (کارشناسی ارشد)

مولف:
علی قره داغی (نویسنده)

ناشر:
مدرسان شریف

درباره کتاب:
نظریه های مشاوره و روان درمانی (کارشناسی ارشد) عنوان کتابی است از علی قره داغی که در 242 صفحه و توسط انتشارات مدرسان شریف در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.