A general English course for university students‪

گروه مولفان:
پرویز بیرجندی (نویسنده) | پیمان جابری (نویسنده)

ناشر:
سپاهان

درباره کتاب:
A general English course for university students‪ عنوان کتابی است از پرویز بیرجندی که در 320 صفحه و توسط انتشارات سپاهان در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از پرویز بیرجندی، کتاب‌های راهنمای کامل انگلیسی عمومی برای دانشجویان دانشگاه ها(آییژ)، راهنمای انگلیسی عمومی برای دانشجویان دانشگاه ها(نیک پی)، انگلیسی برای دانشجویان رشته های علوم انسانی 1(سمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.