سیستم داینامیک (کاربردی از تفکر سیستمی)

مولف:
شهلا قبادی (نویسنده)

ناشر:
سازمان مدیریت صنعتی

درباره کتاب:
سیستم داینامیک (کاربردی از تفکر سیستمی) عنوان کتابی است از شهلا قبادی که در 183 صفحه و توسط انتشارات سازمان مدیریت صنعتی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نظریه سیستم ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
16,000 تومــان