کروکی (طرح هایی از فضاهای معماری ایران)

گروه مولفان:
مرتضی صدیق (نویسنده) | باقر حسینی (ویراستار)

ناشر:
مهر ایمان

درباره کتاب:
کروکی (طرح هایی از فضاهای معماری ایران) عنوان کتابی است از مرتضی صدیق که در 240 صفحه و توسط انتشارات مهر ایمان در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب معماری ایرانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مرتضی صدیق، کتاب‌های ساعتی صد(طراحان هنر)، اسیکس پلان و مقطع اتاق های 101 هتل(بیهق کتاب)، روند معماری داخلی(کلهر)، پرسپکتیو غیر معمارانه(سروش دانش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.