English for the students of Architecture 3

مولف:
حسن رستگارپور (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
English for the students of Architecture 3 عنوان کتابی است از حسن رستگارپور که در 228 صفحه و توسط انتشارات سمت در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسن رستگارپور، کتاب‌های راهنمای انگلیسی برای دانشجویان معماری(گنج هنر)، راهنمای جامع انگلیسی برای دانشجویان رشته معماری(فرهنگ روز)، روشهای نوین مطالعه و یادگیری(آراد کتاب)، راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان معماری(دانشجو)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.