الاستیسیته (تئوری، کاربردها و روش های عددی)

گروه مولفان:
مارتین هوارد ساد (نویسنده) | غلامرضا زارع پور (مترجم) | سعید روحی گرکرودی (مترجم)

ناشر:
آوند دانش

درباره کتاب:
الاستیسیته (تئوری، کاربردها و روش های عددی) عنوان کتابی است از مارتین هوارد ساد با ترجمه‌ی غلامرضا زارع پور که در 516 صفحه و توسط انتشارات آوند دانش در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از کتاب حاضر نخستین بار تحت عنوان «الاستیسیته نظری، کاربردی، محاسباتی» با ترجمه علی اصغر عطایی توسط انتشارات علمی و فنی در سال ۱۳۸۹و سپس تحت عناوین متفاوت توسط مترجمان و ناشران مختلف ترجمه و منتشر شده است. موضوع اصلی این کتاب ارتجاع (فیزیک) است. از مارتین هوارد ساد، کتاب الاستیسیته نظری، کاربردی، محاسباتی(علمی و فنی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
45,000 تومــان