اوراق مشتقه (مفاهیم مقدماتی و ارزش گذاری)

گروه مولفان:
زهرا فرخی (نویسنده) | فاطمه فرخی (نویسنده)

ناشر:
بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس)

درباره کتاب:
اوراق مشتقه (مفاهیم مقدماتی و ارزش گذاری) عنوان کتابی است از زهرا فرخی که در 267 صفحه و توسط انتشارات بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس) در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اوراق بهادار مشتقه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.