راهنمای کامل 504 واژه ضروری زبان انگلیسی

مولف:
فاطمه مهدوی (نویسنده)

ناشر:
سپاهان

درباره کتاب:
راهنمای کامل 504 واژه ضروری زبان انگلیسی عنوان کتابی است از فاطمه مهدوی که در 368 صفحه و توسط انتشارات سپاهان در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از 504 absolutely essential words، 5th ed، 2005.. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است.