تشریح جامع مسائل معادلات دیفرانسیل مقدماتی و مسئله های مقدار مرزی -جلد 1 (فصل 1 تا 7)

مولف:
کژال حق پرست (مترجم)

ناشر:
علوم ایران

درباره کتاب:
تشریح جامع مسائل معادلات دیفرانسیل مقدماتی و مسئله های مقدار مرزی -جلد1 (فصل 1 تا 7) عنوان کتابی است با ترجمه کژال حق پرست که در 632 صفحه و توسط انتشارات علوم ایران در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب معادله های دیفرانسیل است.