تشریح کامل مسائل مقدمه ای بر ترمودینامیک مهندسی شیمی

گروه مولفان:
علی ناصر رنجبر (نویسنده) | علیرضا محمدی (نویسنده) | جوزف ماک اسمیت (نویسنده)

ناشر:
دانش اترک

درباره کتاب:
تشریح کامل مسائل مقدمه ای بر ترمودینامیک مهندسی شیمی عنوان کتابی است از جوزف ماک اسمیت که در 412 صفحه و توسط انتشارات دانش اترک در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ترمودینامیک است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جوزف ماک اسمیت، کتاب‌های ترمودینامیک مهندسی شیمی(نوپردازان)، ترمودینامیک مهندسی شیمی(نوپردازان)، تجزیه و تحلیل مسائل ترمودینامیک مهندسی شیمی(فدک ایساتیس)، ترمودینامیک مهندسی شیمی(کتاب دانشگاهی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.