English for the students of engineering

مولف:
منوچهر حقانی (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
English for the students of engineering عنوان کتابی است از منوچهر حقانی که در 271 صفحه و توسط انتشارات سمت در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از منوچهر حقانی، کتاب‌های راهنمای انگلیسی برای دانشجویان برق، الکترونیک، کنترل و مخابرات(اندیشمندان یزد)، راهنمای جامع انگلیسی برای دانشجویان رشته ی برق، الکترونیک، کنترل و مخابرات(دانش پرور)، راهنمای کامل کتاب انگلیسی برای دانشجویان مهندسی(ارکان دانش)، Special English for the students of computer(سمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.