اقتصادسنجی کاربردی (مدل های خودرگرسیونی با راهنمای عملی R، STATA، Eviews)

گروه مولفان:
کاظم بیابانی خامنه (نویسنده) | سعید خزائی (نویسنده) | وحید شعبانی (نویسنده)

ناشر:
ناقوس

درباره کتاب:
اقتصادسنجی کاربردی (مدل های خودرگرسیونی با راهنمای عملی R، STATA، Eviews) عنوان کتابی است از کاظم بیابانی خامنه که در 174 صفحه و توسط انتشارات ناقوس در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اقتصادسنجی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.