کارآفرینی سازمانی (نحوه ایجاد روحیه کارآفرینی مؤثر در کل سازمان)

گروه مولفان:
رابرت هیسریچ (نویسنده) | کلودین کرنی (نویسنده) | آرش خلیلی نصر (مترجم) | حجت طیران (مترجم)

ناشر:
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران

درباره کتاب:
کارآفرینی سازمانی (نحوه ایجاد روحیه کارآفرینی مؤثر در کل سازمان) عنوان کتابی است از رابرت هیسریچ با ترجمه‌ی آرش خلیلی نصر که در 250 صفحه و توسط انتشارات موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Corporat Entrepreneuship. از رابرت هیسریچ، کتاب کارآفرینی(دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
15,000 تومــان