فناوری کنترل نوین (تجهیزات و سامانه ها)

گروه مولفان:
کریستوفر تی. کیلیان (نویسنده) | امیرحسین دوایی مرکزی (مترجم) | حسام خاکسار (مترجم) | میلاد نظرآهاری (مترجم)

ناشر:
دانشگاه علم و صنعت ایران

درباره کتاب:
فناوری کنترل نوین (تجهیزات و سامانه ها) عنوان کتابی است از کریستوفر تی. کیلیان با ترجمه‌ی حسام خاکسار که در 690 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Modern Control Technology Components and system. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
29,000 تومــان