تحلیل مدارهای الکتریکی 2 (کارشناسی ارشد)

گروه مولفان:
حسین نامی (نویسنده) | مهرداد عابدی (نویسنده) | احسان عابدی (نویسنده)

ناشر:
مدرسان شریف

درباره کتاب:
تحلیل مدارهای الکتریکی 2 (کارشناسی ارشد) عنوان کتابی است از احسان عابدی که در 520 صفحه و توسط انتشارات مدرسان شریف در سال 1394 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از احسان عابدی، کتاب‌های گم شده در اتاق(پایان)، تحلیل مدارهای الکتریکی(مدرسان شریف)، الکترونیک(مدرسان شریف)، تحلیل مدارهای الکتریکی 1(مدرسان شریف)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
36,000 تومــان