تحلیل مدارهای الکتریکی 1 (کارشناسی ارشد)

گروه مولفان:
حسین نامی (نویسنده) | مهرداد عابدی (نویسنده) | احسان عابدی (نویسنده)

ناشر:
مدرسان شریف

درباره کتاب:
تحلیل مدارهای الکتریکی 1 (کارشناسی ارشد) عنوان کتابی است از احسان عابدی که در 48 صفحه و توسط انتشارات مدرسان شریف در سال 1394 به چاپ رسیده است. از احسان عابدی، کتاب‌های گم شده در اتاق(پایان)، تحلیل مدارهای الکتریکی(مدرسان شریف)، الکترونیک(مدرسان شریف)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
32,000 تومــان