بارگذاری ساختمان ها (به همراه نکته هایی در تحلیل و طراحی رایانه ای)

مولف:
موسی مظلوم (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

درباره کتاب:
بارگذاری ساختمان ها (به همراه نکته هایی در تحلیل و طراحی رایانه ای) عنوان کتابی است از موسی مظلوم که در 240 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بار و بارگذاری (مکانیک) است. از موسی مظلوم، کتاب‌های مکانیک شکست کاربردی(دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی)، مقاوم سازی سازه های بتنی با الیاف FRP(دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.