بارگذاری ساختمان ها (به همراه نکته هایی در تحلیل و طراحی رایانه ای)

مولف:
موسی مظلوم (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

درباره کتاب:
بارگذاری ساختمان ها (به همراه نکته هایی در تحلیل و طراحی رایانه ای) عنوان کتابی است از موسی مظلوم که در 240 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بار و بارگذاری (مکانیک) است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از موسی مظلوم، کتاب‌های مکانیک شکست کاربردی(دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی)، مقاوم سازی سازه های بتنی با الیاف FRP(دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.