زبان انگلیسی، ادبیات فارسی، اندیشه اسلامی (کاردانی به کارشناسی)

گروه مولفان:
مهرداد جوادزاده (نویسنده) | محمد جراحی (نویسنده) | خیرالله اسماعیلی (نویسنده)

ناشر:
مدرسان شریف

درباره کتاب:
زبان انگلیسی، ادبیات فارسی، اندیشه اسلامی (کاردانی به کارشناسی) عنوان کتابی است از خیرالله اسماعیلی که در 760 صفحه و توسط انتشارات مدرسان شریف در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از خیرالله اسماعیلی، کتاب‌های اندیشه اسلامی (1)(کتابخانه فرهنگ)، اخلاق و تربیت اسلامی(کتابخانه فرهنگ)، مجموعه ی دروس عمومی(مدرسان شریف)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.