تحقیق در عملیات 1 (کارشناسی ارشد)

مولف:
شهاب عباسی (نویسنده)

ناشر:
مدرسان شریف

درباره کتاب:
تحقیق در عملیات 1 (کارشناسی ارشد) عنوان کتابی است از شهاب عباسی که در 518 صفحه و توسط انتشارات مدرسان شریف در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. از شهاب عباسی، کتاب راهنمای مسائل برنامه ریزی خطی(کتاب دانشگاهی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.