اقتصاد تولید (کاربرد آن درکشاورزی)

گروه مولفان:
محمد بخشوده (نویسنده) | احمد اکبری (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه شهید باهنر (کرمان)

درباره کتاب:
اقتصاد تولید (کاربرد آن درکشاورزی) عنوان کتابی است از احمد اکبری که در 413 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه شهید باهنر (کرمان) در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کشاورزی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از احمد اکبری، کتاب‌های اقتصاد کشاورزی(دانشگاه شهید باهنر (کرمان))، شبکه های کامپیوتری و اینترنت(دانشگاه علم و صنعت ایران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
10,000 تومــان