اقتصاد تولید (کاربرد آن درکشاورزی)

گروه مولفان:
محمد بخشوده (نویسنده) | احمد اکبری (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه شهید باهنر (کرمان)

درباره کتاب:
اقتصاد تولید (کاربرد آن درکشاورزی) عنوان کتابی است از احمد اکبری که در 413 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه شهید باهنر (کرمان) در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کشاورزی است. از احمد اکبری، کتاب‌های اقتصاد کشاورزی(دانشگاه شهید باهنر (کرمان))، شبکه های کامپیوتری و اینترنت(دانشگاه علم و صنعت ایران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
10,000 تومــان