English for students of mechanical engineering 3 (fluid thermal approach‭)

مولف:
جمال الدین جلالی پور (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
English for students of mechanical engineering 3 (fluid thermal approach‭) عنوان کتابی است از جمال الدین جلالی پور که در 298 صفحه و توسط انتشارات سمت در سال 298 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. از جمال الدین جلالی پور، کتاب‌های انگلیسی برای دانشجویان مدیریت بازرگانی(صانعی شهمیرزادی)، انگلیسی برای دانشجویان فناوری اطلاعات و ارتباطات(صانعی شهمیرزادی)، در پس این چشمان(روزگار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.