مرجع کامل نرم افزار محاسبات روشنایی دیالوکس

گروه مولفان:
محمد رئوف زهتابیان شهریاری (نویسنده) | حامد احمدی (نویسنده) | محسن ضیایی (نویسنده)

ناشر:
رادیان

درباره کتاب:
مرجع کامل نرم افزار محاسبات روشنایی دیالوکس عنوان کتابی است از محسن ضیایی که در 346 صفحه و توسط انتشارات رادیان در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب روشنایی برق است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
20,000 تومــان