پی سازی [آزمون کارشناسی ارشد]

گروه مولفان:
ساسان امیر افشاری (نویسنده) | حسین فراهانی (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشارات سری عمران قلم داور

درباره کتاب:
پی سازی [آزمون کارشناسی ارشد] عنوان کتابی است از حسین فراهانی که در 355 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات سری عمران قلم داور در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب پی سازی است. از حسین فراهانی، کتاب‌های فیلمنامه کوتاه(شرکت انتشارات سوره مهر)، مکانیک خاک و مهندسی پی(موسسه انتشارات سری عمران قلم داور)، آزمون کارشناسی ارشد هیدرولیک(موسسه انتشارات سری عمران قلم داور)، مدیریت صحنه و اداره نمایش(شرکت انتشارات سوره مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.