پی سازی [آزمون کارشناسی ارشد]

گروه مولفان:
ساسان امیر افشاری (نویسنده) | حسین فراهانی (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشارات سری عمران قلم داور

درباره کتاب:
پی سازی [آزمون کارشناسی ارشد] عنوان کتابی است از حسین فراهانی که در 355 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات سری عمران قلم داور در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب پی سازی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسین فراهانی، کتاب‌های فیلمنامه کوتاه(انتشارات سوره مهر)، مکانیک خاک و مهندسی پی(موسسه انتشارات سری عمران قلم داور)، آزمون کارشناسی ارشد هیدرولیک(موسسه انتشارات سری عمران قلم داور)، مدیریت صحنه و اداره نمایش(انتشارات سوره مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.