اقتصاد کلان (رشته مدیریت کلیه گرایشها)[سری کتابهای آمادگی کارشناسی ارشد/ 2]

مولف:
محسن نظری (نویسنده)

ناشر:
نگاه دانش

درباره کتاب:
اقتصاد کلان (رشته مدیریت کلیه گرایشها) [سری کتابهای آمادگی کارشناسی ارشد/2] عنوان کتابی است از محسن نظری که در 400 صفحه و توسط انتشارات نگاه دانش در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محسن نظری، کتاب‌های اقتصاد خرد(پوران پژوهش)، اقتصاد خرد(نگاه دانش)، مبانی علم اقتصاد(نگاه دانش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.